Kamica moczowa jest jedną z najczęstszych chorób układu moczowego, obok zapalenia pęcherza moczowego. Kamica moczowa jest zjawiskiem wieloczynnikowym. Małe i męskie zwierzęta są częściej dotknięte chorobą.

Odgrywają tu rolę różne czynniki wpływające, w tym:

  • Odżywianie
  • Czynniki rasowe lub genetyczne
  • Nieprawidłowości/choroby metaboliczne
  • wartość pH w moczu
  • Zakażenia (zwłaszcza u psów)
  • Nadwaga (kot)
  • Zarządzanie toaletą (kot)

Istnieją różne rodzaje kamieni, możliwe są również kamienie mieszane. Najczęściej spotykane są kamienie struwitowe i szczawiany wapnia, a następnie kamienie kwasumoczowego (moczany). Struwit powstaje u psów w większości przypadków w kontekście bakteryjnego zapalenia pęcherza moczowego. U dalmatyńczyków oraz w przypadku obecności shuntu wątrobowego (anomalii naczyniowej) mogą wystąpić moczany. Kamienie cystynowei krzemianowe są mniej powszechne i zazwyczaj nie występują u kotów.

Zachowanie chemiczne różni się w zależności od rodzaju kamienia, a więc i od terapii. Dlatego diagnoza jest bardzo ważna. Niektóre kamienie mogą być rozpuszczone, inne muszą być usunięte chirurgicznie. Dlatego bardzo ważna jest dokładna diagnoza rodzaju kamienia przez lekarza weterynarii.

Kamienie moczowe często nawracają. Dlatego w celu zapobiegania (profilaktyki) należy zawsze podawać odpowiednią dietę z dostosowaną zawartością składników odżywczych (patrz tabela poniżej). Ponadto należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów (np. poprzez podawanie mokrej karmy lub namaczanie suchej karmy, zwiększenie podaży wody pitnej) oraz odpowiednio wyregulować pH moczu. To ostatnie powinno odbywać się poprzez skład paszy lub, jeśli to nie wystarcza, poprzez dodatki alkalizujące lub zakwaszające, takie jak cytrynian potasu lub preparaty bogate w metioninę.

 

  Istotne składniki odżywcze pH moczu Odłączany

Struwit

(fosforan amonowo-magnezowy)

Magnez

Fosfor

Białko jajka

6,0 - 6,5 dla rozdzielczości

6.6 - 6.8 dla prewencji

Tak
Szczawian wapnia (Wheddelite, Whewellite)

Calcium

witamina D

Kwas szczawiowy (warzywa)

6,8 – 7,2 Nie
Kwas moczowy/kamienie moczanowe

Białko jajka

Puryna (podroby)

6,5 – 7,2 Tak
Cystyna

Białko jajka

Cystyna, metionina (jaja)

> 7 Tak
Krzemiany Krzemiany (piasek, otręby) - – Nie